Συντήρηση Βοτανικού Κήπου Αιγαίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

21/06/2016
και ώρα: έως τις 11.30 π.μ.

Προυπολογισμός:

5.206,20 €