Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και ειδικά στα έργα υποδομών που απαιτούνται στις πυρόπληκτες περιοχές

Στα πλαίσια των άμεσων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και ειδικά στα έργα υποδομών που απαιτούνται στις πυρόπληκτες περιοχές, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Γραφείο του Δημάρχου όπου αποφασίσθηκε η σύσταση πενταμελούς επιτροπής αποτελούμενη από τους:

• κ.Χαράλαμπο Τσακό, Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου

• κ.Αγά Αντωνία, Δασολόγο της Περιφερειακής Ενότητας Χίου

• κ.Πιπίδη Μιχάλη, Μηχανικό( Μεταλλιολόγο) του Δήμου Χίου

• κ.Μπέλλα Κώστα, Προϊστάμενο Δ/νσης Δασών Χίου και

• κ.Μπουλά Κώστα, Μηχανικό Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου

Στόχος και σκοπός είναι το συντομότερο δυνατόν να γίνει έρευνα και εντοπισμός θέσεων παρέμβασης, για να ξεκινήσουν σε πρώτη φάση οι μελέτες για την αντιμετώπιση προβλημάτων που θα προκύψουν στις πυρόπληκτες περιοχές και ειδικότερα στα χωριά Βέσσα, Λιθί, Ελάτα και Ολύμπους, πριν ξεκινήσουν οι πρώτες βροχοπτώσεις.

Από το γραφείο τύπου