Τεχνική Σύσκεψη εν όψει της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου 2014-2020 την Τετάρτη 1η Απριλίου 2015 και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα Μ. Βουρνούς της Π.Ε. Χίου. Στα πλαίσια αυτά καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς (επαγγελματικοί, επιστημονικοί, συνδικαλιστικοί, κοινωνικοί κ.α) και ΜΚΟ να παρευρεθούν στη συνάντηση, ώστε να ενημερωθούν σχετικά με τις δυνατότητες – απαιτήσεις του προγράμματος, με στόχο την επιτάχυνση της ενεργοποίησής του.
Η παρουσία σας κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι υποχρεώσεις που προκύπτουν για την ενεργοποίηση του προγράμματος απαιτούν την εγρήγορση όλων μας. Για περεταίρω ενημέρωση, έχει αναρτηθεί το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής (http://www.pepba.gr).

Από το Γραφείο Τύπου