Τεχνικές Υπηρεσίες

Επικοινωνία

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση: Οινοπίωνος 2, ΤΚ 82100 Χίος

Τηλ.: 22713 51602, 22713 51623, 22713 51613

Φαξ.: 22713 51622

Email: texniki@chios.gov.gr

 

Ακολουθούν ορισμένες από τις πιο χρήσιμες υπηρεσίες που παρέχονται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Τεχνικές Υπηρεσίες

{slider Λακκούβες στο Οδικό Δίκτυο|closed}

Σε περίπτωση που εντοπίσετε προβλήματα στο οδικό δίκτυο (λακκούβες, τομές κ.λπ.) μπορείτε να προβείτε στις εξής ενέργειες:

  • Να κάνετε αίτηση στο πρωτόκολλο της Τεχνικής Υπηρεσίας (Οινοπίωνος 2), περιγράφοντας το πρόβλημα

ή

  • Να ενημερώσετε το Τμήμα Συγκοινωνιακών & Κτιριακών Έργων, καλώντας στο τηλέφωνο 22713 51603
    Κλήση 22713-51603

{slider Προβλήματα στον Ηλεκτροφωτισμό}

Σε περίπτωση που εντοπίσετε κάποιο πρόβλημα στο Δημοτικό φωτισμό μπορείτε να προβείτε στις εξής ενέργειες:

  • Να κάνετε αίτηση στο πρωτόκολλο της Τεχνικής Υπηρεσίας (Οινοπίωνος 2), περιγράφοντας το πρόβλημα

ή

  • Να ενημερώσετε το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης, καλώντας στο τηλέφωνο 22713 51605
    Κλήση 22713-51605

{slider Σηματοδότηση Οδικού Δικτύου}

Εάν έχετε εντοπίσει σημεία στο οδικό δίκτυο στα οποία η σηματοδότηση είναι προβληματική (έλλειψη ή καταστροφή πινακίδων κ.λπ.) και απαιτούνται παρεμβάσεις, μπορείτε να κάνετε αίτηση στο πρωτόκολλο της Τεχνικής Υπηρεσίας (Οινοπίωνος 2), περιγράφοντας το πρόβλημα. 

{/sliders}

 

Πίσω στις Υπηρεσίες