Θέματα που συζητήθηκαν στην Οιοκονομική Επιτροπή του Δήμου

Σας ενημερώνουμε ότι στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 14/10/2013, μεταξύ άλλων :

1.εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων Φραγκομαχαλά», προϋπολογισμού 183.000€.

2.εγκρίθηκε πίστωση ποσού 28.519€ για τη μελέτη με τίτλο «Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοιχτής πόλης, Καρδαμύλων».

3.αποφασίσθηκε η επαναδημοσίευση της προκήρυξης, για την εξεύρεση νέου αερομεταφορέα στη γραμμή Χίο-Αθήνα

4. εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 10.249€, για την πληρωμή επιδομάτων απροστάτευτων παιδιών, για τους μήνες Μάιο- Ιούνιο

5. εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων, προϋπολογισμού 220.000€

6.επιχορηγήθηκε το Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Χίου, με 55.000€, απ’τον προϋπολογισμό του Δήμου Χίου

7.εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 42.250€, για την επιχορήγηση των Πολιτιστικών Σωματείων.

8.ενημερώθηκε το σώμα για τα έσοδα-έξοδα του Δήμου για το μήνα Σεπτέμβριο 2013, τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:

Σύνολο Εισπράξεων: 16.525.159,66€

Σύνολο Πληρωμών: 15.827.552,88€

Ταμειακό Υπόλοιπο: 7.509.386,63€

Από το γραφείο τύπου