Θέματα που συζητήθηκαν στο Δ.Σ. Δήμου Χίου

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2012, συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Αποφασίσθηκε η αποστολή, εκ μέρους του Δήμου Χίου, εγγράφου προς το Υπουργείο Υγείας με αίτημα τη συνέχιση της λειτουργίας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας του Κέντρου Παιδιού & Εφήβου, καθώς η εν λόγω δράση προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στον τομέα της ψυχικής υγείας στη Χίο.

Στη συνεδρίαση αποφασίσθηκε επίσης η έκτακτη επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών με 70.000 ευρώ, προκειμένου αυτό το ποσό να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση των σχολείων, καθώς εκκρεμεί η τακτική επιχορήγηση από το Υπουργείο για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε οικονομικά αδυνάτους κατοίκους του Δ. Χίου, ως ενίσχυση για τα νοικοκυριά σε αυτή την δύσκολη περίοδο.

Αποφασίσθηκε επίσης η καθιέρωση «ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ» και εγκρίθηκε ο κανονισμός λειτουργίας της, που στοχεύει στη διάθεση αγροτικών προϊόντων, μια φορά την εβδομάδα, απευθείας από τον παραγωγό στον καταναλωτή με στόχο τη στήριξη των τοπικών παραγωγών και την ανάδειξη των τοπικών αγροτικών προϊόντων της περιοχής μας.

Από το γραφείο τύπου