Θέματα συζήτησης Οικονομικής Επιτροπής

Χίος 25/6/2013

Σας ενημερώνουμε ότι στην Οικονομική Επιτροπή, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, συζητήθηκε η πορεία των οικονομικών του Δήμου μας και συγκεκριμένα η πορεία των εσόδων και των εξόδων από τις αρχές του έτους μέχρι και τις 31/05/2013. Η παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων, γίνεται κάθε μήνα, όπως άλλωστε ορίζει και η σχετική διάταξη του νόμου.

Αναλυτικότερα:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ (1/1/2013-31/5/2013)

Σύνολο εισπράξεων 9.338.465,87€

Σύνολο πληρωμών 8.925.071,63€

Ταμειακό Υπόλοιπο 7.225.174,09€

Από τα παραπάνω στοιχεία διαφαίνεται οτι χάριν των προσπαθειών όλων, επικρατεί πλήρης τάξη στα οικονομικά του Δήμου μας ενώ με την τακτική που ακολουθείται, έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέρχεται στις υποχρεώσεις του και να διατηρεί ένα ικανοποιητικό ταμειακό υπόλοιπο.

Από το γραφείο τύπου