Θερμομονωτική θωράκιση κελύφους Ιωνικού κολυμβητηρίου Χίου- Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση “ξενώνων” Ιωνικού κολυμβητηρίου

Στοιχεία Προκήρυξης