Θέσεις για πρόγραμματα κοινωφελούς εργασίας

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Χίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Β’ κύκλου του προγράμματος «προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας», υπέβαλε πρόταση προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για την κάλυψη 175 θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων, προκειμένου να απασχοληθούν σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου Χίου – μέσω αυτού του προγράμματος – μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

 4 θέσεις ΠΕ Οικονομικού

 1 θέση ΠΕ Μηχανικών

 2 θέσεις ΠΕ Νομικής

 1 θέση ΠΕ Γεωπόνων

 2 θέσεις ΠΕ Ιατρών

 2 θέσεις ΠΕ Ψυχολόγων

 2 θέσεις ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών

 1 θέση ΠΕ Μουσικής

 2 θέσεις ΠΕ Παιδαγωγών

 1 θέση ΠΕ Φυσικοθεραπευτών

 2 θέσεις ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

 1 θέση ΤΕ Τοπογράφων

 2 θέσεις ΤΕ Διοικητικού

 6 θέσεις ΤΕ Πληροφορικής

 3 θέσεις ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

 3 θέσεις ΤΕ Νοσηλευτών

 2 θέσεις ΤΕ Εργοθεραπευτών

 1 θέση ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

 1 θέση ΤΕ Κοινωνικών Φροντιστών

 1 θέση ΤΕ Μουσικής

 2 θέσεις ΤΕ Φυσικοθεραπευτών

 3 θέσεις ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

 1 θέση ΤΕ Οικονομικού

 1 θέση ΤΕ Πληροφορικής-Μηχανικών Η/Υ

 1 θέση ΤΕ Μηχανικών Πληροφορικής & Δικτύων

 16 θέσεις ΔΕ Διοικητικού

 1 θέση ΔΕ Οικονομικού

 3 θέσεις ΔΕ Νοσηλευτών

 1 θέση ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών

 1 θέση ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού

 3 θέσεις ΔΕ Ελαιοχρωματιστών

 5 θέσεις ΔΕ Οικοδόμων

 2 θέσεις ΔΕ Υδραυλικών

 3 θέσεις ΔΕ Ηλεκτρολόγων

 1 θέση ΔΕ Πληροφορικής-Μηχανικών Η/Υ

 1 θέση ΔΕ Μηχανικών Πληροφορικής & Δικτύων

 90 θέσεις ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

Περισσότερες πληροφορίες θα λάβουν οι ενδιαφερόμενοι, μετά την έγκριση του εν λόγω προγράμματος.

Από το γραφείο τύπου