Τιμολογιακή Πολιτική ΔΕΥΑΧ

Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Χίου έχει αναθέσει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Μηχανικών, Οικονομίας και Διοίκησης – την εκπόνηση ερευνητικού έργου για την τιμολογιακή πολιτική του νερού στο Δήμο Χίου.


          Ως εκ τούτου, αφού αξιολογηθούν τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα, που απαιτούνται, άμεσα θα διαμορφωθεί η ορθή τιμολογιακή πολιτική για το νερό, με βάση την τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου, ώστε να αποφευχθούν τα οποιαδήποτε προβλήματα έχουν διαπιστωθεί.

 

Από το γραφείο τύπου