«Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Οινουσσών– Ηρωικής Νήσου Ψαρών – Χίου»

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Τ.Π.Σ.) Δήμου Οινουσσών, Δήμου Ψαρών, Δήμου Χίου», σύμφωνα με το ΦΕΚ 6046/20.12.2021 περί «Κατάρτισης και έγκρισης προγραμμάτων εκπόνησης μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Β΄ τμήμα προγραμμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού), σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ειδικότερα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΤΑ 075, υπό τη γενική ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ»», έχει κινηθεί η διαδικασία εκπόνησης της μελέτης «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ Οινουσσών, Δήμου Ψαρών, Δήμου Χίου (ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ, ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΜΑΝΗΣ, ΧΙΟΥ, ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ, ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ, ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ, ΙΩΝΙΑΣ))» (υπ’ αρ. 16328/01.06.2023 Σύμβαση Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 186655, ΑΔΑΜ 23SYMV012816968 / 2023-06-06).
Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 1122/08.03.2024 ανακοίνωσής μας, ολοκληρώθηκε στις 05/04/2024 η παρουσίαση σεναρίων χωρικής οργάνωσης στο πλαίσιο της μελέτης «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Οινουσσών – Ηρωικής Νήσου Ψαρών – Χίου», τα στοιχεία της οποίας είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.chios.gov.gr/poleodomikes-efarmoges/ στο πεδίο «Πολεοδομικές Εφαρμογές» – «Χωροταξικές Μελέτες Δ. Χίου», της ιστοσελίδας του Δ. Χίου και προσκαλείται το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει αποκλειστικά και μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο: s_karousakis@chios.gov.gr, και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του.