ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΡΑΜΠΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΑΓΩΓΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

17/06/2024

Προυπολογισμός:

3.999,59