Απόφαση 651 Δ.Σ. Δήμου Χίου – Τριμηνιαία έκθεση β’ τριμήνου 2017.