Βελτίωση ασφαλείας οδών Δ.Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

24/05/2023
και ώρα: 10:00 π.μ

Προυπολογισμός:

2.325.000,00

Ημερομηνία Διαγωνισμού:

29/05/2023
και ώρα: 10:00π.μ
Σχόλια: