Βελτίωση οδού στη θέση «βαθύριακας» στον παραλιακό οικισμό Αγίας Ερμιόνης

Στοιχεία Προκήρυξης