Βελτίωση πολιτιστικών και περιβαλλοντικών υποδομών σχολείου Βολισσού Χίου

Σας ενημερώνουμε ότι άμεσα – στις 3 Ιουνίου 2014 – δημοπρατείται το έργο «Βελτίωση πολιτιστικών και περιβαλλοντικών υποδομών σχολείου Βολισσού Χίου», προϋπολογισμού 125.000 ευρώ, με το οποίο προβλέπεται η βελτίωση των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών υποδομών του σχολείου (Νηπιαγωγείο – Δημοτικό – Γυμνάσιο) της Βολισσού, ώστε να είναι πλήρως λειτουργικοί οι χώροι του.

Συγκεκριμένα πρόκειται να γίνουν, μεταξύ άλλων, εργασίες επίστρωσης της εισόδου, κατασκευή αμφιθεάτρου από λιθοδομή, τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και σιδερένιας θύρας, διαμόρφωση χώρου έξω από το νηπιαγωγείο, τοποθέτηση παγκακιών, δενδροφυτεύσεις και εγκατάσταση δικτύου αυτόματης άρδευσης φυτών.

Από το γραφείο τύπου