«Βελτίωση Προσβασιμότητας από το Κ.Υ.Τ. ΒΙΑΛ στην πόλη της Χίου»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

03/07/2023
και ώρα: 10:00

Προυπολογισμός:

1.150.000,00