Βίντεο για τις εκδηλώσεις παλιγγενεσίας. Γιάννης Κουτσουράδης