ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Χίος, 31/01/2017
Γραφείο Αντιδημάρχου Πρόνοιας & Παιδείας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Χίου ανακοινώνεται ότι:
Από την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου 2017 , αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για την καταβολή στους δικαιούχους του «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ».
Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, με χρήση του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ τους, σε ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον ηλεκτρονικό ιστότοπο www.keaprogram.gr, ενώ εάν -σε οποιονδήποτε- παρουσιασθούν προβλήματα κατά τη συμπλήρωσή τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας τους. Επιπλέον, αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας (Πρόνοιας) του Δήμου (κτήριο πρώην Κινηματοθέατρο <<Ρέξ>>-Λιμένας Χίου), από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρα 09.00΄ έως 13.00΄ (Τηλ. Δ/νσης Κοιν. Πρόνοιας: 2271350052 έως 2271350056 και Κ.Ε.Π.: 22713 50888).
Δικαιούχοι είναι όσοι πληρούν αθροιστικά τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ υπ. Αριθμ. Γ.Δ.5οικ.2961-10/24-1-2017 η οποία, εκτός των άλλων, αναφέρει:
«Το δηλούμενο εισόδημα του νοικοκυριού, όπως υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα, τους έξι (6) τελευταίους μήνες πριν την υποβολή της αίτησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξαπλάσιο του εγγυημένου ποσού για κάθε τύπο νοικοκυριού».
Παρατίθενται, ενδεικτικά, οι ακόλουθες περιπτώσεις:
Σύνθεση Νοικοκυριού Εξαμηνιαίο Εισόδημα
1) Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 1.200 €

2) Νοικοκυριό αποτελούμενο από 2 ενήλικα μέλη
ή μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ανήλικο μέλος 1.800 €
3) Νοικοκυριό αποτελούμενο από 2 ενήλικα και
1 ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με 2 ανήλικα μέλη 2.100 €
4) Νοικοκυριό αποτελούμενο από 3 ενήλικα μέλη
ή 2 ενήλικα και 2 ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια
με 3 ανήλικα μέλη 2.400 €

5) Νοικοκυριό αποτελούμενο από 3 ενήλικα και 1
ανήλικο μέλος ή 2 ενήλικα και 3 ανήλικα μέλη
ή μονογονεϊκή οικογένεια με 4 ανήλικα μέλη 2.700 €
6) Νοικοκυριό αποτελούμενο από 4 ενήλικα μέλη
ή 2 ενήλικα και 4 ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή
οικογένεια με 5 ανήλικα μέλη 3.000 €

Ο Αντιδήμαρχος Πρόνοιας & Παιδείας
Γεώργιος Φωτ. Παπαδόπουλος