Χορτοκοπές σε Κοινόχρηστους Χώρους Βόρειας Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης