Δελτίου Τύπου: Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του εκσυγχρονισμού υφιστάμενων Παιδικών Σταθμών ΔΗΚΕΧ, ΝΠΔΔ και του ΚΔΑΠ ΜΕΑ Χίου

Εντάχθηκαν στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Βόρειο Αιγαίο” της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου μια σειρά προτάσεων του Δήμου Χίου για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων Παιδικών Σταθμών ΔΗΚΕΧ, ΝΠΔΔ και του ΚΔΑΠ ΜΕΑ Χίου, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 592.060,81 ευρώ.

Πρόκειται για τα παρακάτω 7 υποέργα:

1. Αναβάθμιση κεντρικής κουζίνας παιδικών σταθμών οδού Καλουτά: Στην κουζίνα του παιδικού σταθμού οδού Καλουτά θα γίνουν όλες οι οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την αναβάθμιση της ώστε να εξυπηρετεί όλους τους βρεφονηπιακούς σταθμούς της Χίου.

2. Εξοπλισμός παιδικού σταθμού οδού Καλουτά: Περιλαμβάνει την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία της νέας κουζίνας (φούρνος, εστίες, κλπ) αλλά και του οχήματος μεταφοράς του φαγητού από την νέα κουζίνα στους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

3. Προμήθεια εξοπλισμού και προσαρμογή στα πρότυπα του ΕΛΟΤ των παιδικών χαρών ΝΠΔΔ και ΔΗΚΕΧ. Περιλαμβάνει την προμήθεια των οργάνων παιδικής χαράς, ώστε να λειτουργήσουν σωστά και νόμιμα οι παιδικές χαρές στους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

4.Προμήθεια ειδικού οχήματος μεταφοράς Α.Μ.Ε.Α. Περιλαμβάνει την προμήθεια από το Δήμο Χίου ενός καινούριου αμεταχείριστου οχήματος δέκα (10) θέσεων για μεταφορά ατόμων με κινητική αναπηρία. Για το σκοπό αυτό θα φέρει τον ανάλογο εξοπλισμό.

5. Εξοπλισμός παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών ΝΠΔΔ και ΔΗΚΕΧ. Περιλαμβάνει την προμήθεια για την αντικατάσταση και εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου εξοπλισμού των παιδικών σταθμών αφού αυτός θεωρείται παρωχημένος. Επίσης θα περιλαμβάνει την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για να καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών για φιλοξενία ολοένα και περισσότερων βρεφών και νηπίων.

6. Προμήθεια λεωφορείων μεταφοράς μαθητών. Περιλαμβάνει την προμήθεια δύο λεωφορείων ενός 9-11 θέσεων για μικρές μετακινήσεις και ενός 15-21 θέσεων μεταφοράς μαθητών από και προς τους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

7. Επαύξηση ισχύος ηλεκτρικής παροχής Παιδικού Σταθμού οδού Καλουτά. Περιλαμβάνει την αναβάθμιση της παροχής του Παιδικού Σταθμού οδού Καλουτά για να λειτουργήσει σωστά και με ασφάλεια η νέα κουζίνα. Φορέας υλοποίησης είναι ο ΔΕΔΔΗΕ.