Υπηρεσία εκκένωσης των WC και WC AμεA στις παραλίες Αγ. Παρασκευή (2 WC) και στη Δημοτική Πλαζ Χίου (2 WC). – Μονομετοχική

Στοιχεία Προκήρυξης