Υπηρεσία μεταφοράς 17 ατόμων του ΚΔΑΠ ΜΕΑ με πούλμαν για επισκέψεις σε τοπικά εργαστήρια

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

13/05/2020

Προυπολογισμός:

327,60 €