Υπηρεσία Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Χίου έτους 2024

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

12/02/2024
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

505.920,00 €