«Υπηρεσία Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Χίου έτους 2022»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

07/04/2022
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

328.473,52 €