ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΝΟΧ ΑΕ ΕΤΟΥΣ 2023

Στοιχεία Προκήρυξης