Υπηρεσίες κτηνιάτρων για αδέσποτα ζώα έτους 2022

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

04/03/2022

Προυπολογισμός:

30000