Υπηρεσίες κτηνιάτρου για αδέσποτα ζώα έτους 2023

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

18/12/2023
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

32.226,73 €