«Υπηρεσίες κτηνιάτρου για αδέσποτα ζώα  έτους 2023»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

31/08/2023

Προυπολογισμός:

3.990,11