ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΛΩΝ & ΑΜΕΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Στοιχεία Προκήρυξης