Υπογραφή πρωτοκόλλου Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Δήμου Χίου

Την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012 υπογράφτηκε στο Δήμο Χίου, από το Δήμαρχο Χίου κ. Πολύδωρο Λαμπρινούδη και τον Πρύτανη Καθηγητή Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Πάρι Τσάρτα, πρωτόκολλο Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Δήμου Χίου.

Το Παν/μιο Αιγαίου και ο Δήμος Χίου συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν να συνεργαστούν στα ακόλουθα πεδία: Α) Ανάπτυξη Νήσων και αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, Β) Τουριστική Ανάπτυξη, Γ) Επιχειρηματικότητα και καινοτομία, Δ) Προστασία και διατήρηση χερσαίου και υδάτινου περιβάλλοντος και περιβαλλοντικές πολιτικές, Ε) Ναυτιλία και μεταφορές, ΣΤ) Κοινωνία την Πληροφορίας και πρόσβαση των πολιτών στις νέες τεχνολογίες, Ζ) Πολιτισμός και πολιτιστική προβολή, Η) Κοινωνική
συνοχή και προστασία ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, Θ) Δια βίου μάθηση και κατάρτιση και Ι) Διοίκηση και στρατηγικός σχεδιασμός σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Δ.Χίου

Διαβάστε όλο το κείμενο εδώ