Υπογραφή Συμβάσεων για εκτέλεση έργων ΕΣΠΑ

Κατόπιν σχετικού εγγράφου που μας απέστειλε η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, καλούνται οι ανάδοχοι των έργων του ΕΣΠΑ, που έχουν δημοπρατηθεί, να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση για την εκτέλεση των έργων.

Αναλυτικότερα τα έργα που συμβασιοποιούνται είναι τα εξής:

• Επισκευή κτιρίου Απλωταριάς- προϋπολογισμού 690.000€

• Υποδομές ΑΜΕΑ Δήμου Χίου- προϋπολογισμού 420.000€

• Ανάπλαση Δημοτικού χώρου Φάρκαινα- προϋπολογισμού 1.100.000 €

• 3ο&8ο Νηπιαγωγείο πράσινα σχολεία- προϋπολογισμού 200.000€

• Κέντρο Τουριστικής Προβολής Θυμιανών- προϋπολογισμού 105.000€

• Περιβάλλον χώρος θεάτρου Καρδαμύλων- προϋπολογισμού 690.000€

• Αστικές αναπλάσεις φρουρίου- προϋπολογισμού 213.000€

• Αναστήλωση μύλων Ανεμώνα-προϋπολογισμού 430.000€

• Πλατεία Βαρβάκη Ψαρών-προϋπολογισμού 260.000€

• Κοινόχρηστοι χώροι Ψαρών- προϋπολογισμού 720.000€

Από το γραφείο τύπου