Υπογραφή Σύμβασης για το Βοτανικό κήπο

Σας ενημερώνουμε ότι υπεγράφη προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Επισήμανση, πληροφόρηση και δημιουργία θεματικών ενοτήτων στο Βοτανικό Κήπο Αιγαίου», η οποία περιλαμβάνει:

• Σχεδιασμό για τη διαμόρφωση θεματικής Ενότητας με τίτλο ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΟΜΗΡΟΣ τα οποία προέκυψαν κατόπιν βιβλιογραφικής αναζήτησης με αντίστοιχες εικαστικές παρεμβάσεις με τη χρήση φυτικών υλικών.

• Επισήμανση, συμπλήρωση και δημιουργία ενημερωτικού υλικού θεματικών ενοτήτων στον Βοτανικό κήπο Αιγαίου, σύμφωνα με τον διεθνή κώδικα Βοτανικής Ονοματολογίας.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι έξι μήνες.

Από το γραφείο τύπου