ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Ο Δήμος Χίου στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής που ακολουθεί και θέλοντας να υποστηρίξει το Κέντρο Πρόληψης Χίου ώστε να συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία του, προέβη σε επιχορήγηση 10.000€ ενισχύοντας εμπράκτως το κέντρο.