Δελτίο Τύπου – Υποβολή δικαιολογητικών για παράταση μίσθωσης δημοτικών ακινήτων

Ενημερώνουμε τους μισθωτές δημοτικών ακινήτων των οποίων τα συμφωνητικά επίκειται να λήξουν, ότι εφόσον επιθυμούν παράτασή τους, πρέπει να υποβάλλουν το αίτημά τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Δημοκρατίας 2) συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τον Ν.4257/2014.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Περιουσίας του Δήμου στα τηλέφωνα 2271351719 και 2271351735.

Από το Γραφείο Τύπου