Υποβολή προσφορών για μετακινήσεις στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δράσεων -επισκέψεων για τη δομή του ΚΔΑΠ ΜΕΑ

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

30/03/2022

Προυπολογισμός:

370,60