ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ 17-09-2014

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 17-09-2014

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

Εισηγητής: Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Εισηγητής: Γούπιος Γιάννης Διευθυντής Ανάπτυξης και οικονομικών Τ.Α. της Ε.Ε.Τ.Α.Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΗΜΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Εισηγητής: Γούπιος Γιάννης Διευθυντής Ανάπτυξης & Οικονομικών Τ. Α. της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις