316/2023 Απόφαση ΔΣ Χίου με θέμα: “Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (έγκριση των 9,10 & 20/2023 αποφάσεων ΕΠΖ) Χωρίς Τεχνικό Έλεγχο