Αναδρομικότητα της 771/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων-Αίτημα κ. Ε.Δ.