Ανάρτηση πίνακα εγκεκριμένου Απολογισμού 2017 για το κληροδότημα Άννας Μάμμα