Απαλλοτρίωση για την διαπλάτυνση οδού Χρήστου με οδό Ροδοκανάκη και παρακείμενες
οδούς.