Απολογισμός 2017 κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Λαγούδη