Διακήρυξη για την εκμίσθωση διαμερίσματος επί της οδού Βαλαωρίτου 9Β στο Δήμο Αθηναίων

Στοιχεία Προκήρυξης