ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΠΕΡΔΙΚΑΣ” ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΛΙΣΣΟΥ

Στοιχεία Προκήρυξης