ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ THN ΥΛΟΤΟΜΗΣΗ ΚΑΜΕΝΟΥ ΞΥΛΩΔΟΥΣ ΟΓΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΑΒΑΤΟΥ

Στοιχεία Προκήρυξης