Δήμος Χίου – «Λοιπός εξοπλισμός»

Στοιχεία Προκήρυξης