Εκπόνηση νέων μελετών και επικαιροποίηση παλαιών μελετών, πυροπροστασίας για τα σχολικά κτίρια του Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης