Επισκευαστικές εργασίες σχολικών συγκροτημάτων Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χίου 2022

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

16/01/2023
και ώρα: 10:00