Επισκευαστικές εργασίες σχολικών συγκροτημάτων Β’ βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Χίου 2022.

Στοιχεία Προκήρυξης