Επισκευαστικές εργασίες σχολικών συγκροτημάτων Α’ Βάθμιας εκπαίδευσης 2016

Στοιχεία Προκήρυξης